Musée de la main UNIL-CHUV

науке

Простор посвећен научној култури, јединствен у Швајцарској, који нуди тематске, импресивне и интерактивне изложбе.

У духу отворености и радозналости, Музеј руку нуди привремене изложбе на актуелне теме. Промовише научну и медицинску културу међу широм јавношћу и школском децом.

Кроз своје теме на раскрсници науке, културе и друштва, свој мултидисциплинарни и интерактивни приступ, своју импресивну и високо сценографску музеографију, као и вишеструка партнерства са истраживачима и стручњацима, Музеј руку је годинама изграђен као идентитет и јединствен слика у француском говорном подручју Швајцарске. Тиме на оригиналан начин учествује у приближавању науке грађанима. Ретроспектива у сликама

У вези са изложбама, нуди се и континуиран програм активности, састанака и дебата намењених широј јавности, младима и школама.

Тренутно