Plattform23

06.05.2023 - 25.06.2023

Espace Arlaud
Plattform23
Plattform23

Платформа представља радове уметника који су тек дипломирали на швајцарској уметничкој школи, дипломирао или мастер.

Покренута 2007. у Цириху, изложба је видљива сваке године у једној швајцарској културној институцији, са променом региона за свако издање.