Muzeu i dorës UNIL-CHUV

Artet shkencat

Një hapësirë kushtuar kulturës shkencore, unike në Zvicër, e cila ofron ekspozita tematike, zhytëse dhe interaktive.

Muzeu i duarve UNIL-CHUV ka kultivuar për më shumë se njëzet e pesë vjet një identitet unik në peizazhin muzeor zviceran duke ofruar publikut të gjerë ekspozita tematike dhe interaktive, midis shkencës, shëndetit dhe shoqërisë. Kjo hapësirë ndërmjetësimi bashkon njohuritë dhe përvojën, duke ofruar një këndvështrim plural dhe ndërdisiplinor për temat aktuale. I guximshëm dhe i ngrohtë, ai vë në dyshim praktikat dhe njohuritë që formojnë trupin tonë, perceptimet tona dhe marrëdhëniet tona me mjedisin. Falë, ndër të tjera, bashkëpunimeve të shumta me studiues, muzeu është kthyer në një vend takimi të njohur si nga specialistët ashtu edhe nga mendjet kureshtare. Retrospektivë në foto

Në lidhje me ekspozitat, ofrohet edhe një program i qëndrueshëm aktivitetesh, takimesh dhe debatesh që synojnë publikun e gjerë, të rinjtë dhe shkollat.

Aktualisht