Muzeu i artit Pully

Artet Histori

I përkushtuar ndaj prezantimit dhe promovimit të përkushtuar të artit pamor kombëtar, Muzeu i Artit Pully ofron një ofertë të larmishme kulturore, plotësuese me atë të institucioneve të tjera në rajon.

Programimi i tij sillet rreth tre akseve kryesore: arti bashkëkohor, me artistë vizualë në zhvillim dhe të afirmuar nga skena kulturore zvicerane dhe ndërkombëtare, arti historik i shekujve 19 dhe 20 me nxjerrjen në pah të figurave kryesore kombëtare, si dhe bashkëpunime me partnerë. institucionet e skenës artistike rajonale, si shkollat, muzetë, fondacionet dhe institutet e tjera kërkimore-shkencore.

Aktualisht