f'ar - Forum d'Architectures

Arkitekturë

F'ari është një vend shkëmbimi dhe prezantimi i kulturës së ndërtesës, është lidhja midis profesionistëve dhe audiencave të ndryshme.

Takohuni rreth një pyetjeje arkitekturore

Qoftë urbane, mjedisore, shoqërore apo edhe plastike, çështjet e ngritura nga arkitektura në kuptimin e gjerë prekin të gjithë. Përballja e opinioneve profesionale nga fusha të ndryshme (nga arkitektura e rreptë te inxhinieria civile nëpërmjet shkencës së materialeve apo peizazhit) bën të mundur nxitjen e debatit publik.

Forumi d'Architectures prezanton para profesionistëve dhe publikut, autorë, projekte dhe arritje në fushën e shprehjes pamore dhe kulturës urbane. Dy herë në vit, në pranverë dhe në vjeshtë (përfshirë Nuit des Musées), organizohet një ekspozitë e madhe për të lejuar palët e interesuara të diskutojnë një temë teorike ose aktuale. Ka gjithashtu një mori ngjarjesh të ndryshme: konferenca, debate, tryeza të rrumbullakëta apo seminare që lidhen me kulturën e ndërtimit.

Hyrja është falas dhe e hapur për të gjithë. Le f'ar është një nga 17 anëtarët themelues të Fondacionit për Ndërtimin e Kulturës - CUB.