Vilanova Artigas: Drawing models

29.08.2022 - 09.10.2022

F'ar
Vilanova Artigas: Drawing models
Vilanova Artigas: Drawing models

Ekspozita paraqet vizatimet dhe skicat e João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), një figurë kryesore në skenën arkitekturore braziliane të shekullit të 20-të. Ai shoqërohet nga një seri instalimesh që pasqyrojnë trashëgiminë e ndërtuar të Artigas sot, si dhe një platformë publike Drawing Models, e cila do të përfshijë një cikël konferencash, seminaresh dhe seminaresh pjesëmarrëse që vënë në dyshim metodat e vizatimit arkitektonik.

Ekspozita paraqet vizatimet dhe skicat e João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), një figurë kryesore në skenën arkitekturore braziliane të shekullit të 20-të. Ai shoqërohet nga një seri instalimesh që pasqyrojnë trashëgiminë e ndërtuar të Artigas sot, si dhe një platformë publike Drawing Models, e cila do të përfshijë një cikël konferencash, seminaresh dhe seminaresh pjesëmarrëse që vënë në dyshim metodat e vizatimit arkitektonik.