Vert - Ville et végétal en transition

19.05.2022 - 29.01.2023

Musée et jardins botaniques cantonaux
Vert - Ville et végétal en transition
Vert - Ville et végétal en transition

Një ekspozitë që trajton marrëdhënien e njeriut me gjelbërimin dhe natyrën, nga këndvështrimi i një shoqërie në ndryshim. Ai trajton veçanërisht zhvillimin e Lozanës, krijimin e Kopshtit Botanik aktual, evolucionin e florës dhe ruajtjen e saj, si dhe bujqësinë urbane. Në bashkëpunim me Muzeun Historik të Lozanës, i cili do të prezantojë temat e tij në vendndodhjen e tij nga mesi i gushtit.