Vert. La nature en ville

19.08.2022 - 19.02.2023

Musée Historique Lausanne
Vert. La nature en ville
Vert. La nature en ville

Qytet/Natyrë, një marrëdhënie paradoksale?

Në ekspozitën e tij të re të përkohshme, Muzeu Historik i Lozanës trajton çështjet mjedisore përmes prizmit të marrëdhënies komplekse midis natyrës dhe qytetit, përmes historisë dhe zhvillimeve aktuale.

Ndryshime të thella janë duke u zhvilluar. Tranzicioni ekologjik dhe afatet e shkaktuara nga kriza klimatike po i shtyjnë të gjithë sektorët e shoqërisë të ripozicionohen dhe të bëjnë thirrje për përfshirjen e qytetarëve të rinj.

Nga demonstratat për klimën e deri te çështjet urbane, ekspozita zbërthen shumën e informacionit dhe zgjidhjeve me të cilat përballet individi, për ta ftuar atë të pyesë veten dhe, ndoshta, të rishqyrtojë rolin e tij.

Dhe ju, sa larg jeni të gatshëm të shkoni?

Ekspozita