Musée de la main UNIL-CHUV

znanosti

Prostor posvećen znanstvenoj kulturi, jedinstven u Švicarskoj, koji nudi tematske, impresivne i interaktivne izložbe.

U duhu otvorenosti i znatiželje, Muzej ruku nudi privremene izložbe o aktualnim temama. Promiče znanstvenu i medicinsku kulturu u široj javnosti i školskoj djeci.

Svojim temama na raskrižju znanosti, kulture i društva, multidisciplinarnim i interaktivnim pristupom, imerzivnom i izrazito scenografskom muzeografijom, kao i svojim višestrukim partnerstvima s istraživačima i stručnjacima, Muzej ruku godinama izgrađuje identitet i jedinstven slika u Švicarskoj francuskog govornog područja. Tako na originalan način sudjeluje u približavanju znanosti građanima. Retrospektiva u slikama

Vezano uz izložbe nudi se i kontinuirani program aktivnosti, susreta i debata namijenjenih široj javnosti, mladima i školama.

Trenutno